Paternoster

Telling a work of art – Arbeiten, die man sich erzählen kann


Bei diesem E-Mail-Projekt forderte KARIN SANDER Künstlerinnen und Künstler, Freunde und Kollegen auf, eine künstlerische Arbeit/ein Kunstwerk zu beschreiben, das ihnen persönlich sehr wichtig ist. Die Beschreibungen wurden per E-Mail gesendet und gesammelt auf einer Website vorgestellt.
www.tellingaworkofart.de (Anna Tretter, Text 27. 4. 2003 / Paternoster)

Home – Edition

HOME EDITIONStredoslovenská galéria
Dolná 141/8- 975 90 Banská Bystrica, Slovakia
Praetorium
Author Anna Tretter, Barbora Čisáriková, Eva Koťátková, Ina Loitzl, Katarína Poliačiková, Lucia Dovičáková, Lucia Nimcová, Mira Gáberová, Miriam Bajtala, Pavla Sceránková, Svetlana Fialová, Vlasta Žáková
Curator Gabriela Kisová, Ivana Komanická

www.ssgbb.sk

Výstava Home edition prichádza s pokusom reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií, ktorý nazývame domovom. Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako sa zmenil aj sociálny poriadok. Z priestoru intimity a tradičnej rodiny, ktorý je v priamom protiklade s miestom práce a inštitúciami, sa zmenil na otvorený priestor charakterizovaný rôznymi formami spolunažívania a komunikácie. […] 9. March 2011 – 5. June 2011